W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna portalu Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Otwiera się w nowym oknie

Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

Rozpoczynamy nabór uzupełniający dla uczniów z RWS!

Nabór uzupełniający wniosków w projekcie pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny”. 

Szanowni Państwo, w dniach od 5 kwietnia 2024 r. do 29 kwietnia 2024 r. Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchamia nabór uzupełniający wniosków o udzielenie pomocy stypendialnej na terenie RWS. Minimalny poziom średniej arytmetycznej z ocen ze wszystkich przedmiotów został obniżony o 0,25. 

Informacje ogólne 
Nabór uzupełniający skierowany jest dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS: m. st. Warszawy i 9 okolicznych powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodni i wołomińskiego. 

Nabór uzupełniający składa się z dwóch etapów:

  1. w dniach od 5 kwietnia 2024 roku (godz. 10:00) do 15 kwietnia 2024 roku (godz. 12:00) należy założyć konto Ucznia oraz zarejestrować Wniosek o udzielenie pomocy stypendialnej na stronie internetowej http://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/ oraz
  2. w terminie do 29 kwietnia 2024 roku należy wysłać listem poleconym wydrukowany i podpisany Wniosek, wraz z jednym egzemplarzem wymaganych dokumentów, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym numer ID z dopiskiem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. 

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dokumenty można także złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (parter) lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00–16:00. 

Stypendium w ramach projektu pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, może otrzymać uczeń szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego, który spełnia łącznie następujące warunki: 

  • w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do następnej klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub prowadzącej kształcenie zawodowe; 
  • w roku szkolnym 2023/2024 jest uczniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego; 
  • w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 31 sierpnia 2024 r. nie ukończy 24 roku życia;
  • jest członkiem rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia, nie przekracza 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; 

oraz jeden z poniższych warunków: 

  • w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2022/2023 ukończył szkołę podstawową – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów ogólnych na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023;
  • w innym przypadku – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,25. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023. 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy stypendialnej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania określa Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w roku szkolnym 2023/2024, który jest załącznikiem do uchwały nr 197/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 listopada 2023 r. 

Dodatkowe informacje (kontakt) 

Na stronie http://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl znajdują się wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium. W przypadku pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi na stronie, można kontaktować się z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą e-mail: stypendiazawodowe@mazovia.pl lub telefonicznie: (22) 59 79 437, (22) 59 79 214, (22) 59 79 416. 


Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami 
Dopuszcza się możliwość założenia konta Ucznia oraz rejestracji Wniosku na stronie internetowej programu stypendialnego przy pomocy pracowników Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Wniosek o pomoc w założeniu konta oraz dokonaniu rejestracji należy złożyć w terminie naboru Wniosków wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Odpowiedzialny za treść: nk
Wytworzył: nk
Data wytworzenia: 04.04.2024
Opublikował w BIP: Natalia Korczowska
Data opublikowania: 04.04.2024 09:59
Ostatnio zaktualizował: Natalia Korczowska
Data ostatniej aktualizacji: 30.04.2024 09:03
Liczba wyświetleń: 352