logo

Aneksy do umów

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej projektu, dotyczącego zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” informuję, że na Państwa skrzynki poczty elektronicznej zostały przesłane aneksy do umów stypendialnych. W związku z powyższym proszę o wydrukowanie i podpisanie 3 egzemplarzy dokumentu przez upoważnione do tego osoby, tj.: przez Wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego), oraz przekazanie ww. dokumentów do dnia 14 kwietnia 2021 r. na poniższy adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Proszę nie uzupełniać pola dotyczącego daty zawarcia aneksu.

Kalendarz