W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna portalu Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Otwiera się w nowym oknie

Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szkół zawodowych

O projekcie

Program stypendialny obejmuję projekty pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny” oraz projekt pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny”, realizowane przez Województwo Mazowieckie w roku szkolnym 2023/2024 i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Program jest adresowany do uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie wyniki/osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego i Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

Celem realizowanego programu jest kształcenie i wychowywanie uczniów uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, umożliwiające im rozwój, postępy w nauce, uczestnictwo i włączenie społeczne. Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium będą realizować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia (IPRZU) pod opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna. Program ma za zadanie zwiększyć możliwość zatrudnienia uczniów z wykształceniem zawodowym przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, łatwiejsze przechodzenie uczniów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz wyrównanie barier równościowych.

Program zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 159 uczniów/uczennic z Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz 308 uczniów/uczennic z Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

Stypendium przyznaje się na okres realizacji IPRZU od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wynosi 7 000 zł. Wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy na warunkach określonych w umowie stypendialnej.

Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w roku szkolnym 2023/2024 (dostępny w zakładce Dokumenty).

Program jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. Całkowita wartość programu wynosi 3 815 000,00 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich - 2 775 290,00 zł. 

#FunduszeEuropejskie